benefits of surah mudassir in urdu

benefits of surah mudassir in urdu 1

benefits of surah mudassir in urdu

benefits of surah mudassir in urdu
                                                               surah mudassir benefits
                                                                      surah mudassir
                                                               surah mudassir ki fazilat
                                                              benefits of surah mudassir.

jo shakhs barhangi se aajiz ajaey aur kaprha mayassar na ata ho to ise chahye ke SURAH MADASSIR ko hamesha parha kare.jo shakhs SURAH MUDASSIR ko hamesha parha kare ga ALLAH TA’ALA iski barkat se libaas-e-fakhra ata farmaey ga aur kabhi badan se nanga na rahe ga.agar kisi ko qura’an majeed hifz karna ho to SURAH MUDASSIR ko parh kar dil se dua mange INSHAH ALLAH TA’ALA hifz karna asan ho jaey ga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.