benefits of surah jinn in urdu

benefits of surah jinn in urdu 1

benefits of surah jinn in urdu

benefits of surah jinn in urdu
                                                                  surah jinn benefits
                                                                surah al jinn benefits                                                                                                                                         suratul jinn
                                                                      surah benefits
                                                                benefits of surah jinn.

jis jagah deo pari ya degar balyat ka asar ho wahan SURAH JINN ko 7 martaba parh kar dam kare BAFAZL-E-TA’ALA tamam balaen jati rahen gi.jis shakhs ke gurde men dard ho to SURAH JINN ka naqsh likh kar gurde wali jagah par bandhe dard khatam ho jaey ga.agar raat din bashart taharat-o-taqwa gosha men beth kar SURAH JINN ka wird kare tamam deo pari jinnat waghera is aamil ke taaba-o-farmabardar ho jaen ge.aur tarah madad karen ge.jis kisi ko aaseb ho gaya ho SURAH JINN ko 7 baar 7 din tak parhen aur dam karen.ALLAH TA’ALA ke fazl-o-karam se aaseb ka asar jata rahe ga.agar sharait ki taameel na hogi to asar na hoga.agar qedi ho to wo bhi is surt SURAH JINN e parhne se reha ho jaey ga.

Leave a Comment