benefits of surah fatah in urdu

benefits of surah fatah in urdu 1

benefits of surah fatah in urdu

benefits of surah fatah in urdu
                                                                         surah fatah
                                                                         surah al fath
                                                                  surah fatah ke fazail
                                                                 benefits of surah fatah
                                                                   surah fatah benefits.

SURAH FATAH har kaam ke fatah ke liye boht akseer he.khas kar dushmanan-e-deen par ghalba pane ke liye boht hi la jawab he.is surat SURAH FATAH ki fazilat ke bare men chand rewayat hasb-e-zel hen.jang-o-jadal ke waqt jo SURAH FATAH ko 41 martaba parhe BAFAZL-E-KHUDA dushmano par fatah yab hoga.aur teer-o-tafang shamsher waghera ke zakham se mehfooz rahe ga.agar SURAH FATAH ko likh kar bazu par bandhe to dushmano ki makkariyon se aman men rahe ga.ramzan shareef ka chand dekhte waqt 3 baar parhne se saal bhar ki rozi farakh rahe gi.is naqsh mukarram ko bataharat likh kar jo shakhs talwar ya neza ya bandooq par bandh kar dushman ke muqabil jaey to iske tamam auzar kund ho jaenge aur ye dushman par ghalib hoga.agar foj ka afsar is naqsh mukarram ko apne paas rakhe ga fatah-o-nusrat hasil hogi.

Leave a Comment