benefits of surah baqarah in urdu

benefits of surah baqarah in urdu 1

benefits of surah baqarah in urdu

benefits of surah baqarah in urdu
                                                              benefits of surah baqarah
                                                                     surah al baqarah
                                                                surah baqarah benefits
                                                                  quran surah baqarah
                                                                surah baqarah ki fazilat.

agar kisi ko dushman ka khof ho to SURAH BAQARAH ko raat ke 12 baje awwal se akhir tak parhe aur dil men apne dushman ka tasawwur rakhe ALLAH TA’ALA iski barkat se iske dushman ki burai dafa kar dega aur iska koi heela is par na chal sake ga.

jis ghar men SURAH BAQARAH hamesha parhi jaey is ghar men shetaan ka dakhal nahi hota.

HUZOOR PAAK S.A.W.W farmaaten hen ke QURA’AN MAJEED parha karo qk ye qayamat ke din apne parhne walon ke liye sifarishi ban kar aeyga aur 2 roshan SURTON ko parha karo SURAH BAQARAH aur SURAH AAL IMRAN qk ye qayamat ke din is tarah aengi jese ke 2 baadal hon ya 2 saibaan hon ya 2 urhte hue parindon ki qataaren hon aur wo apne parhne walon ke bare men jhagrha karen gi.SURAH BAQARAH parha karo qk iska pahna ba’as-e-barkat he aur iska chorhna ba’as-e-hasrat he.aur jaadu gar is surat SURAH BAQARAH ko hasil karne ki taqat nahi rakhte.

Leave a Comment