benefits of surah ash shura in urdu

benefits of surah ash shura in urdu 1

benefits of surah ash shura in urdu

benefits of surah ash shura in urdu

                                                             benefits of surah ash shura
                                                                       surah benefits
                                                                 quran surah benefits
                                                              surah ash shura ki fazilat.

agar koi shakhs apne dushmano se boht hi darta ho ise chaye ke is surat SURAH ASH SHURA ko roz marrah 3 martaba parh liya karen dushmanon ka khof dil se door hoga aur wo meherbani aur shafqat se pesh aenge.jo koi is surat SURAH ASH SHURA ko likh kar apne paas rakhe wo tamam logon ki sharaton se mehfooz rahe.agar SURAH ASH SHURA ke pehle huroof “haa meem ain seen qaaf ” ke naqsh ko chandi par kanda karake anghuthi bana de aur is anghuthi ko pehen kar jab kisi ameer ya dushman ya haakim zalim ke paas jaey.iski zaban band hogi aur is par nehayat meherban hoga aur jo matlab ho wo poora kare ga.

Leave a Comment