benefits of surah as saffat in urdu

benefits of surah as saffat in urdu 1

benefits of surah as saffat in urdu

benefits of surah as saffat in urdu
                                                              benefits of surah saffat
                                                                      surah saffat
                                                                   surahs of quran
                                                                    surah as saffat
                                                               surah saffat benefits.

husool-e-hajaat ke liye is surat SURAH AS SAFFAT ko 7 martaba parhna tamam zarurton aur haajaton ko poora karne ka sabab he.SURAH AS SAFFAT parhne walon ki sab haajaten rawa hoti hen.shuru se SHIHABUN SAQIBUN tak parh kar dam karna aaseb ke liye nehayat mufeed he.

Leave a Comment