benefits of surah ankaboot in urdu

benefits of surah ankaboot in urdu 1

benefits of surah ankaboot in urdu

benefits of surah ankaboot in urdu
                                                               surah ankaboot ki fazilat
                                                             benefits of surah ankaboot
                                                                       surah benefits
                                                                      surah ankaboot.

takleef aur dard-o-alam ke liye is surat SURAH ANKABOOT ko 7 martaba parhe.ALLAH TA’ALA ranj-o-gham se khulasi bakhshe ga.agar mushk-o-za’afran se SURAH ANKABOOT ko likh kar aur pani men ghol kar piye.gham aur muflisi se nijaat paey aur zamane ki makroohat se aman men rahe ga.bukhar ke liye bhi boht mufeed he.

Leave a Comment