benefits of surah al qiyamah in urdu

benefits of surah al qiyamah in urdu 1

benefits of surah al qiyamah in urdu

benefits of surah al qiyamah in urdu
                                                                      surah qiyamah
                                                               surah qiyamah benefits
                                                               surah qiyamah ki fazilat
                                                            benefits of surah al qiyamah.

jo shakhs har jumerat ki raat ko ye surat SURAH AK QIYAMAH parhe ga AZAB-E-KHUDA WANDI aur qabar ki tangi aur degar ranj-o-alam se khulasi paey ga.paak pani par SURAH AL QIYAMAH dam kar ke pine se dil men farhat aur riqqat peda hoti he.

Leave a Comment