benefits of surah al qariah in urdu

benefits of surah al qariah in urdu 1

benefits of surah al qariah in urdu

benefits of surah al qariah in urdu
                                                                      surah al qariah
                                                               surah al qaria ki fazilat
                                                               al qariah surah benefits
                                                             benefits of surah al qariah.

SURAH AL QARIAH ko rozana sote waqt 11 martaba parhne se isteqamat-e-imaan peda hogi aur masaib se hifazat hogi aur aml-e-sualeha ki tofeeq mile gi.mohimmaat men asani peda karne ke liye SURAH AL QARIAH ko 180 martaba parhen INSHAH ALLAH TA’ALA asani peda ho jaey gi.SURAH AL QARIAH ko kasrat se parhne se burainyan khatam ho jati hen aur dil nek kaamo ki taraf khoob mail ho jata he.

Leave a Comment