benefits of surah al naas in urdu

benefits of surah al naas in urdu 1

benefits of surah al naas in urdu

benefits of surah al naas in urdu
                                                                       surah an naas
                                                                        surah al nas
                                                                surah al nas ki fazilat
                                                                 surah al nas benefits
                                                              benefits of surah al naas.

SURAH AL NAAS jinnaat aur shayateen se bachne ke liye boht mufeed he.jo shakhs raat ko sote waqt SURAH FATIHA,AAYAT-UL-KURSI,SURAH IKHLAS,SURAH FALAQ AUR SURAH AL NAAS 1,1 martaba parh kar apne haathon men dam kar ke dono haathon ko chehre aur sar se le kar pet aur taangon tak phere INSHAH ALLAH TA’ALA wo raat bhar jinnaat aur shayateen ke shar se aur degar aafaat-e-samavi se mehfooz aur ALLAH TA’ALA ki panah men rahe ga.SURAH AL NAAS jaadu aur kaale ilm ke asraat ko khatam karne ke liye boht akseer he.lehaza kisi shakhs par kaale ilm ka waar hua ho to use 11 roz tak 1100 martaba awwal-o-aakhir DUROOD SHAREEF parh kar pani par dam kar ke pilaen ya wo khud dam kar ke piye.INSHAH ALLAH TA’ALA har tarah ke seher aur kaale ilm ke asraat khatam ho jaeyn ge.aur koi dushman nuqsan na pohncha sake ga.

Leave a Comment