benefits of surah al maida in urdu

benefits of surah al maida in urdu 1

benefits of surah al maida in urdu

benefits of surah al maida in urdu

                                                               surah al maida ki fazilat
                                                              benefits of surah al maida
                                                                         quran surah
                                                                  surah maida benefits.

qehet ke dino men is surat SURAH MAIDA ko roz marrah parhna boht mufeed he aur SURAH MAIDA taweez likh kar apne paas rakhna kashaish-e-rizq ke liye faide mand aur dho kar pilana marz istasqa ke waste naafa he aur jis ke kisi hisse men koi takleef ya ranj o alam ho nehayat mufeed aur tajurba shuda buzurgan-e-deen he.

Leave a Comment