benefits of surah al lail in urdu

benefits of surah al lail in urdu 1

benefits of surah al lail in urdu

benefits of surah al lail in urdu
                                                                         surah al lail
                                                                  al lail surah benefits
                                                                  surah al lail ki fazilat
                                                                 benefits of surah al lail.

SURAH AL LAIL ko suraj chupne ke waqt 100 martaba parhe is ka ghar aur maal choron se mehfooz rahe aur koi is par zulm na kar sake.rizq ki farawani aur taraqi ke liye is mubarak surat SURAH AL LAIL 41 martaba parhna phir 41 rupe ALLAH TA’ALA ki raah men sadqa karna aur 41 roz tak barabar ye amal karte rehne se rozi men izafa hota he.bas 1 ahetyat lazmi he ke koi badboodar ashya istemal na ki ho.

Leave a Comment