benefits of surah al haqqah in urdu

benefits of surah al haqqah in urdu

                                                                 surah al haqqah
                                                                     surah al quran
                                                            surah al haqqah benefits
                                                            surah al haqqah ki fazilat.

jo koi SURAH AL HAQQAH ko parhe ga ya likh kar pani men ghol kar piye ga iske dil ki murad poori hogi aur kisi tarah ka fikar na dekhe ga.agar doodh pine wale bache ke doodh ya sharbat ya pani SURAH AL HAQQAH ko ghol kar piladega to deo,pari ke asar se aman men rahe ga.iski aqal aur samajh zyada ho aur joon joon is bache ki umar barhti jaey gi is bache men farishte ki siften peda hoti jaeyn gi.agar koi shakhs husool-e-mudda ke waste SURAH AL HAQQAH ko 75 martaba parhe ga uska matlab poora hoga aur makroohat zamana se aman men rahe ga.

Urdu Totke:

This website uses cookies.