benefits of surah al ghaashiya in urdu

benefits of surah al ghaashiya in urdu 1

benefits of surah al ghaashiya in urdu

benefits of surah al ghaashiya in urdu
                                                             surah ghaashiya ki fazilat
                                                                     surah ghashiya
                                                            surah al ghashiyah benefits
                                                          benefits of surah al ghaashiya.

jis shakhs ko ganthiya aur jorhon ka marz ho ya dard ho wo 21 martaba is surat SURAH AL GHAASHIYA ko parh kar dam kare ga to (hakeem is ke elaj se aajiz hi q na agaey hon ALLAH TA’ALA ke fazal se sehat naseeb hogi.aur agar SURAH AL GHAASHIYA ko khane par dam kiya jaey to iska zarar nahi hota.

Leave a Comment