benefits of surah al balad in urdu

benefits of surah al balad in urdu 1

benefits of surah al balad in urdu

benefits of surah al balad in urdu
                                                                         surah balad
                                                                surah al balad ki fazilat
                                                                 surah al balad benefits
                                                               benefits of surah al balad.

agar SURAH AL BALAD ko 3 baar parh kar sheher men dakhil ho sheher wale iske madad gar hon ge aur iske dili waswase tamam jate rahenge aur BAFAZL-E-TA’ALA bamurad wapis aeyga.jo shakhs hamesha SURAH AL BALAD ko parhta rahega qayamat ke din bijli tarah pul siraat se guzar jaey ga aur jannat men dakhil ho kar hoor qusoor paey ga.agar waqt-e-viladat SURAH AL BALAD ka taaveez bana kar bache ke gale men baandha jaey to moozi janwaron ki ezaa se mehfooz rahe ga aur pecheesh se bacha rahe ga.

Leave a Comment