benefits of surah al anfal in urdu

benefits of surah al anfal in urdu 1

benefits of surah al anfal in urdu

benefits of surah al anfal in urdu
                                                                 benefits of surah anfal
                                                                    quran surah benefits
                                                                         surah in quran
                                                                     surah anfal ki fazilat
                                                                           surah al anfal.

agar koi shakhs kisi ki qaid men giriftar ho to ise chahye ke aise nazuk aur sakhti ke waqt khud ya iske warison men se koi is paak surat SURAH AL ANFAL ko rozana 7 baar parhe KHUDA TA’ALA chahe to is surat SURAH AL ANFAL ki barkat se ise qaid se rehai naseeb ho.SURAH AL ANFAL jo rozmarrah parhta rahe.roz-e-qayamat JANAB SARWAR-E-DO JAHAN S.A.W.W iski shifa’at zarur karen ge.SURAH ANFAL ka naqsh bana kar apne paas rakhna halal-mushkilat ke liye akseer he. 

Leave a Comment