benefits of durood-e-mustajab-ud-daawaat

benefits of durood-e-mustajab-ud-daawaat 1

benefits of durood-e-mustajab-ud-daawaat

benefits of durood-e-mustajab-ud-daawaat
                                                         durood-e-mustajab-ud-daawaat
                                                  durood-e-mustajab-ud-daawaat benefits
                                                  durood-e-mustajab-ud-daawaat ki fazilat
                                                 benefits of durood-e-mustajab-ud-daawaat.

DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT ALLAH TA’ALA ka rehm-o-karam hasil karne ke liye boht barha waseela he.jo shakhs DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT 100 martaba baad namaz-e-fajar aur 100 martaba baad namaz-e-isha parhe wo zindagi bhar moaziz-o-mukarram rahe ga.agar DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT tangdasti aur muflisi door karne ki niyat se parhe to boht jald ALLAH TA’ALA is par karam kare ga.aur iske rizq men izafa ho jaey ga.agar koi rizq-e-halal kha kar 90 din tak DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT ko rozana 1100 martaba sote waqt parhe to wo DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT ki badolat izzat,dolat aur barkat jesi azeem nematon se mala maal ho jaey ga.agar koi rizq-e-halal kha kar 90 din tak DUROOD-E-MUSTAJAB-UD-DAAWAAT ko rozana 1100 martaba sote waqt parhe to INSHAH ALLAH TA’ALA ZIYARAT-E-RASOOL ALLAH S.A.W.W se musharraf hoga.iske elawa jab bhi ise parha jaey ga is se dunya aur akhrat ki bhalaiyan hasil hongi.

Leave a Comment