Aitekaf Kay Laghwi aur Istelahi Maana

Aitekaf Kay Laghwi aur Istelahi Maana

Aitekaf ke laghwi aur istelahi maana mundarja zel hai.

Aitekaf Kay Laghwi aur Istelahi Maana 1

Aitekaf kya hai aur is ka matlab:

Aitekaf “Ukoof” se nikla hai. Aur ukoof ka maana hai jam jana, beth jana, shari Istelah mai Ramzan Ul Mubarak ke akhri 10 din sunnat ki niyyat ke saath masjid ke andar apne aap ko paband karlena aitekaf kehlata hai. Albatta is doran insan apni hawaij zaroor ye (wazu waghera) ke liye masjid se bahir ja sakta hai.

Importance of ramadan

Ramzan ki fazilat

Leave a Comment