600 baras ki namaz qubool hone ki dua

600 baras ki namaz qubool hone ki dua 1

600 baras ki namaz qubool hone ki dua

600 baras ki namaz qubool hone ki dua

AMEER-UL-MOMINEEN HAZRAT UMAR (R.A.T.A) ne farmaya ke is dua ke parhne se 600 baras ki namaz qubool hoti he.HAZRAT ALI (K.W) ne farmaya ke hazar baras ki qaza namaz qubool hoti he.logon ne APP (S.A.W.W) se poocha ke insaan ki umar itni kahan hoti he to AAP (S.A.W.W) ne farmaya ke namaz tumhare aba-o-ajdad ki aur khuesh aqroba ki sab ki qubool hoti he.

Leave a Comment